TVGuideMagazineHotListPartyNovember122012_0019.jpg