TVGuideMagazineHotListPartyNovember122012_0018.jpg