TVGuideMagazineHotListPartyNovember122012_0015.jpg