TVGuideMagazineHotListPartyNovember122012_0012.jpg