TVGuideMagazineHotListPartyNovember122012_0011.jpg