TVGuideMagazineHotListPartyNovember122012_0010.jpg