TVGuideMagazineHotListPartyNovember122012_0007.jpg