TVGuideMagazineHotListPartyNovember122012_0005.jpg