TVGuideMagazineHotListPartyNovember122012_0006.jpg