TVGuideMagazineHotListPartyNovember122012_0003.jpg