TVGuideMagazineHotListPartyNovember122012_0002.jpg