TVGuideMagazineHotListPartyNovember122012_0001.jpg